χρήιζον

χρήιζον
χρῄζω
want
imperf ind act 3rd pl (homeric ionic)
χρῄζω
want
imperf ind act 1st sg (homeric ionic)
χρήϊζον , χρῄζω
want
imperf ind act 3rd pl (ionic)
χρήϊζον , χρῄζω
want
imperf ind act 1st sg (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”